HuuPhong

why I am here?

Ảnh chụp một ly rượu đặt trên bàn dưới ánh đèn le lói trong một quán bar