Giới thiệu

Cập nhật lần cuối: 24/05/2024

Website cá nhân của Hữu Phong

Xây dựng bởi Hữu Phong, hỗ trợ bởi ChatGPT

Hạ tầng:

 • Cloudflare: Domain / CDN / Protected (Website)

 • Cloudflare Pages: Hosting (Website)

 • Cloudflare Web Analytics: Analytics (Website)

 • Google Sheets: Database (Website)

Công nghệ:

Thư viện hỗ trợ:

 • simple-icons: Thư viện logo (Github)

 • tabler-icons: Thư viện icon đơn giản (Github)

 • dayjs: Xử lý, định dạng và hiển thị thời gian (Github)

 • uuid: Dùng cho key (Github)

 • vaul: Hiển thị Modal trong giao diện (Github)

 • react-photo-view: Lightbox để xem ảnh chi tiết (Github)

 • cloc: Đếm số lượng dòng code trong mã nguồn (Github)

 • react-markdown: Xử lý dữ liệu Markdown (Github)

Công cụ hỗ trợ:

 • Visual Studio Code: IDE (Website)

 • Github: Soure Code, Version Control (Website)

 • Github Desktop: Git GUI (Website)

 • Sketch: UX/UI Design (Website)

 • Apple iOS Shortcuts: Tối ưu ảnh (Website)

 • CompressImage.io: Tối ưu ảnh (Website)

 • System Color Picker by Sindre Sorhus: Chọn màu (Website)

Trang khác:

Những trang lấy cảm hứng thiết kế, và tham khảo cách viết code

Cuối cùng, dành những lời cảm ơn và trân trọng nhất đến những người rất rất giỏi đã chia sẻ:

Lee Robinson (@leeerob),Guillermo Rauch (@rauchg),Adam Wathan (@adamwathan),Simon Vrachliotis (@simonswiss),Steven Tey (@steventey),Meng To (@MengTo),Nat Friedman (@natfriedman),Emil Kowalski (@emilkowalski_), và rất nhiều người khác nữa.

Đó là tất cả.

One more thing...

Website này được viết từ 3.055 dòng code.