Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 04/05/2024

Website này không âm thầm thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn thông qua form đăng ký, đăng nhập, hay tạo tài khoản. Website chỉ nhận những thông tin mà bạn chủ động nhập vào các form đăng ký, đăng nhập, hay tạo tài khoản (nếu có).

Website này sử dụng tracking theo dõi từ Cloudflare Web Analytics. Những thông tin được các bên thứ ba này thu thập được liệt kê theo chính sách bảo mật của riêng họ. Dữ liệu từ các bên thứ ba này cung cấp sẽ chỉ được dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng, theo dõi hiệu quả, và đánh giá nội dung cho chính website này. Tất cả dữ liệu thu được đều ẩn danh.

Toàn bộ công nghệ dùng để xây dựng trang web này được liệt kê tại đây

Cảm ơn rất nhiều.

Hữu Phong