HuuPhong

Ở cuối con đường, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại.

Ảnh chụp một con sông lớn với những chiếc thuyền và một bầu trời xanh rộng lớn