HuuPhong

hoàng hôn

Ảnh chụp hoàng hôn của Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cầu Thủ Thiêm