HuuPhong

bình minh

Ảnh chụp bình minh của Thành phố Hồ Chí Minh từ Bến Bạch Đằng
Ảnh chụp bình minh của Thành phố Hồ Chí Minh từ một cây cầu