HuuPhong

Muốn gì?

Ảnh chụp một chú chó Corgi đang cắn tay

Nhả ra mau

Ảnh chụp một chú chó Corgi đang nằm liếc nhìn

Nhìn không?

Ảnh chụp một chú chó Corgi đang ngồi trên đùi
Ảnh chụp một chú chó Corgi đang nằm nhìn chỗ khác

1 trả lời: