Giới thiệu
Sản phẩm phần mềm
Dịch vụ
Các gói thiết kế website
WebHosting
Dự án tiêu biểu
Khách hàng - Đối tác
Tin tức sư kiện
Website thành viên
Sàn giao dịch bất động sản Hải Phòng

Phần Mềm Kế Toán

HỮU PHONG ACCOUNTING là một hệ thống mở nên khả năng ứng dụng rất phong phú với các đặc điểm chính là:

 

 

 

 

 

 

TOÀN DIỆN

 

 

·            Được thiết kế dựa trên Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng BTC về Qui định chế độ tài chính doanh nghiệp

·               Chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001, của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

·               Quản lý toàn diện đơn vị với đầy đủ các chức năng kế toán như kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng và thanh toán, hàng hoá, vật tư, tài sản cố định, công nợ phải thu - phải trả, quản lý kinh phí, kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính.

·              Ngoài ra, theo yêu cầu quản lý riêng của đơn vị, đội ngũ chuyên viên của Chúng tôi sẵn sàng bổ sung chỉnh sửa, thêm mới các chức năng mở rộng như báo cáo đặc thù, phân tích tài chính . . .

·               HỮU PHONG ACCOUNTING có thể ứng dụng cho các hình thức kế toán khác nhau như hình thức: Chứng từ ghi sổ; Nhật ký chứng từ; Nhật ký chung và Nhật ký sổ cái.

Màn hình làm việc chính của HỮU PHONG ACCOUNTING với đầy đủ các chức năng của các phần hành kế toán

 

 

 

TỨC THỜI

 

 

 

·            Cho phép sửa số liệu ngay khi các máy khác trong mạng đang xem báo cáo và có thể xem chứng từ chi tiết trong các báo cáo tổng hợp.

·            Thực hiện các báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của đơn vị cho cán bộ kế toán và lãnh đạo. Ngoài ra, HỮU PHONG ACCOUNTING còn có thể tính toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản nhằm hỗ trợ việc phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

Bất cứ lúc nào cũng có thể xem tình hình phát sinh và số dư tức thời của các tài khoản và chi tiết tài khoản

 

 

 

 

 

 

BẢO MẬT

 

 

 

·            Bảo mật theo nhóm người sử dụng phân chia theo công việc của các phần hành kế toán. Người quản trị hệ thống có thể phân chia quyền hành phù hợp với mô hình tổ chức và phân công công việc của đơn vị.

·            Ngoài ra, HỮU PHONG ACCOUNTING còn có một số chức năng nội kiểm nhằm phát hiện ra một số sai sót thông thường của các phần kế toán chi tiết và tổng hợp.

 

 

 

 

Mỗi người sử dụng sẽ thuộc một số nhóm làm việc, có quyền hạn nhất định và được kiểm tra qua hệ thống mật khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 


AN TOÀN

 

 

 

·            HỮU PHONG ACCOUNTING cung cấp các tiện ích cho phép lưu trữ dữ liệu thường xuyên. Các dữ liệu này sẽ được phục hồi khi gặp sự cố giúp cho việc vận hành phần mềm luôn luôn liên tục.

 

Dữ liệu được lưu trữ thường xuyên và có thể phục hồi khi có sự cố

 

 

 

 

 

LINH HOẠT

 

 

 


·            Công nghệ nhập số liệu từ bên trái sang giúp người dùng dễ dàng nhập số mà không phải nhẩm đếm ít sai sót và nhanh chóng.

·            Cho phép người dùng lựa chọn phương pháp hạch toán, các mẫu biểu báo cáo theo các loại hình thức khác nhau.

·            Thích hợp với các mô hình tổ chức bộ máy kế toán khác nhau: tập trung hay phân tán. Ngoài ra, HỮU PHONG ACCOUNTING cho phép định nghĩa lại các công thức kết chuyển, tính toán các báo cáo tài chính theo yêu cầu riêng của đơn vị.

·           HỮU PHONG ACCOUNTING có thể vận hành với các loại tiếng Việt thông dụng như VNI, Vietware và ABC, VietKey, v.v . . .

·            Cài đặt dễ dàng trên các cấu hình máy khác nhau với bộ đĩa cài đặt. HỮU PHONG ACCOUNTING cho phép môi trường làm việc có thể là riêng rẽ (máy đơn), nhiều người sử dụng với mạng nội bộ (LAN) và mở rộng sang môi trường mạng diện rộng (WAN).

·            Định dạng báo cáo ra .xls, .doc, .bmp, .pdf, .txt hoặc file ảnh theo đúng nguyên mẫu trong chương trình để người dùng dễ sửa đổi theo ý muốn.

·            Khách hàng có thể tự tạo hoặc chỉnh sửa báo cáo theo đặc thù của công ty.

 

ỔN ĐỊNH

 

 

·            Hệ thống tự động nâng cấp thông minh cho phép người dùng có thể tự động nâng cấp dễ dàng.

·            Có thể điều chỉnh số liệu trong khi xem báo cáo nhưng không làm báo cáo sai lệch.

 

 

 

 

 

 

 

  

CÁC PHÂN HỆ TRONG PHẦN MỀM

 

 


Kế toán hàng hóa thành phẩm

 

Kế toán thanh toán

 

 

 

 

 

 

v           Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều loại tiền tệ: VNĐ, USD...

v           Theo dõi tức thời tiền mặt tại quĩ

v           Theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

v           Theo dõi thanh toán thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng, hợp đồng  hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí.

v           In phiếu thu, chi trên máy tính.

v           In ủy nhiệm chi trên máy tính

v           Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền  gửi; Bảng kê thu, chi tiền mặt tiền gửi; Sổ quỹ tiền mặt; bảng Cân đối phát sinh tiền mặt theo ngày; Sổ cái...

 

 

 

v           Quản lý danh mục hàng hoá, thành phẩm, theo dõi giá cả số lượng các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho.

v           Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan, ... cho từng mặt hàng, lô hàng. Tự động phân bổ vào giá vốn hàng mua.

v           In phiếu nhập, xuất hàng hoá, thành phẩm trên máy tính

v           Tự động tính giá tồn kho theo nhiều phương pháp như: Bình quân gia quyền, giá thực tế, nhập trước xuất trước (FIFO).

v           Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: Thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa; Bảng kê nhập, xuất hàng hóa; Tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa; Báo cáo bán hàng...

v           Lên báo cáo doanh thu cho từng mặt hàng, nhóm hàng.

v           Phân tích lợi nhuận cho từng mặt hàng.

v           Theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, nhóm hàng

v           Theo dõi bán hàng cho từng đại lý

v           Tính lãi lỗ cho từng mặt hàng, nhóm hàng.   

v           Viết và tự động in hoá đơn trên máy tính.

v           Tự động cập nhật giá vốn cho các hoá đơn, phiếu xuất kho trên nhiều hình thức xuất kho: giá thực tế, giá nhập trước xuất trước, giá trung bình, giá đích danh...

v           Theo dõi số lượng tồn kho trong lúc cập nhật chứng từ

v           Tự động lên các báo: Báo cáo bán hàng theo ngày; Phân tích tình hình tiêu thụ theo Tỉnh, Thành phố; Tổng kết tiêu thụ theo đại lý, khách hàng; Báo cáo thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa...

v           ……….

 

Kế toán vật tư - CCDC

 

 

 

v           Quản lý danh mục vật tư, CCDC

v           Quản lý giá trị và số lượng tồn kho của vật tư, CCDC trên một hoặc nhiều kho khác nhau.

v           Quản lý toàn bộ giá trị và số lượng vật tư, CCDC  xuất dùng vào sản xuất cho sản phẩm, hay công trình hoặc vào quản lý.

v           In chứng từ đầu ra: Phiếu nhập , xuất, điều chuyển nội bộ trên máy tính

v           Phương pháp tính giá hàng tồn kho đa dạng….

 

Kế toán chi phí giá thành

 

Kế toán tài sản cố định

 

 

v           Theo dõi tăng giảm TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành.

v           Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng theo một tỉ lệ nhất định, hoặc có thể sửa khấu hao hàng tháng theo một giá trị nhất định để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.   

v           Tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng.

 

 

 

 

v           Tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo từng sản phẩm.

v           Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.  Tạo cơ sở để tính giá thành của sản phẩm

Kế toán tổng hợp

 

 

v           Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cho từng sản phẩm.

v           Tự động tính và lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản phẩm sản xuất.

v           Tự động lên các báo cáo bảng phân bổ vật liệu, báo cáo chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, thẻ giá thành sản phẩm, bảng tính giá thành sản phẩm...

 

 

 

 

v           Tự động phân bổ hoặc kết chuyển chi phí, doanh thu công ty theo các tiêu thức lựa chọn như NVL; Nhân công; Doanh thu mà không phải tự xác định tỷ lệ từ bên ngoài rồi mới đưa vào

v           Tính lãi lỗ cho từng chu kỳ kế toán của công ty.

 

Báo cáo phân tích

 

 

 

o             Nhật ký chứng từ

o             Chứng từ ghi sổ

o             Nhật ký chung

o             Nhật ký sổ cái

o             Báo cáo thuế GTGT

o             Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

o             Báo cáo chi phí, giá thành

o             Báo cáo nhập xuất tồn vật tư, công cụ dụng cụ

o             Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hoá, thành phẩm

o             Báo cáo tài chính

o             Báo cáo Quản trị: Đặc biệt với hệ thống báo cáo Quản trị công ty IT đã tích hợp được từ suốt quá trình hoạt động để tạo ra những mẫu biểu báo cáo đặc biệt dành riêng cho những nhà Quản trị như­: Lãi lỗ, hạn thanh toán của từng khách hàng, biểu đồ doanh thu, biểu đồ công nợ.

o             Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên

Gửi số liệu phát sinh hoặc báo cáo từ các đơn vị thành viên lên công ty hay Tổng công ty qua đĩa mềm hoặc trực tiếp qua đường điện thoại.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Chi phí thực hiện :

Lưu ý :

-  Giá trên đã bao gồm thuế VAT

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm đã được đính kèm

 

3. Thời gian triển khai :

-  Chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp với từng thành phần công việc : 1 à 2 tuần

-  Cài đặt sản phẩm : 1 buổi

-  Hướng dẫn sử dụng sản phẩm : 2 buổi

 

4. Bảo hành sản phẩm :

-  Sản phẩm được bảo hành miễn phí 12 tháng

-  Chỉ bảo hành các tính năng đã có và các phát sinh thêm do Bộ tài chính thay đổi

-  Khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí cho mỗi nghiệp vụ phát sinh thêm khi có nhu cầu

-  Từ năng thứ 2 trở đi, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bảo trì của Chúng tôi, giá trị bằng 30% tổng giá trị ban đầu

-  Cách thức hỗ trợ sản phẩm : Công ty chúng tôi sẽ trợ giúp người của Quý Công ty sử dụng phần mềm cung cấp theo Mục 1 từ xa (qua điện thoại, Fax, E-mail, và thư) hoặc trực tiếp tại trụ sở của Quý Công Ty trong thời gian 01 (một) năm kể từ khi ký hợp đồng.

 

 

 

Các khách hàng sử dụng :
Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ
1
Quay lại
Thiết kế và xây dựng bởi Công ty Giải Pháp Phần Mềm Hữu Phong
Địa chỉ : phonò 3.3 tooà nhà Khánh Hội - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng - Việt Nam
Điện thoại: (84-31) 3.6544.345 - (84-31) 3.262.9090
Số người đang online : 5  
Số lần duyệt : 151536
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape